Chào mừng bạn đến với website TRƯỜNG THCS NGUYỄN VĂN PHÚ
Thứ tư, 1/4/2020, 0:0
Lượt đọc: 1567

BÀI GIẢNG KHỐI 6

Anh 6 

+ Grammar Practice p122 & 123

https://www.youtube.com/watch?v=sYjuQanEQ18&feature=emb_logo

+ How often..?

https://www.youtube.com/watch?v=eIfbzEbm4bw

UNIT 12 Sports and Pastimes

https://www.youtube.com/watch?v=-NZy4AIuShg&feature=youtu.be

Toán 6

+ Phép cộng phân số

https://www.youtube.com/watch?v=b-EjjTW3TP4&feature=youtu.be

+ Tiết 17: Số đo góc

https://www.youtube.com/watch?v=X9sXcFXfnUY

+ Tiết 18: Vẽ góc cho biết số đo

https://www.youtube.com/watch?v=7Qu3mQOgudI&feature=emb_logo

+ TIẾT 19 KHI NÀO THÌ XOY + YOZ = XOZ 

https://www.youtube.com/watch?v=KgrIUSB0uNo&feature=youtu.be

Lý 6

https://www.youtube.com/watch?v=O-w1nMkp0UU&feature=youtu.be

Chủ đề Sự Nở Vì Nhiệt Của Các Chất

https://www.youtube.com/watch?v=kFu7Y_XmALI

Văn 6: 

+ Bài: Hướng dẫn cách lập dàn ý bài văn tả cảnh lớp 6

https://www.youtube.com/watch?v=oYvxylCUAIE

+ Bài: So sánh (tt)

https://www.youtube.com/watch?v=gwN3OmRIrBE

Tin 6

+ Bài 18: Trình bày trang văn bản và in

https://www.youtube.com/watch?v=Ll8wpXu4_Ss&feature=youtu.be

Sinh 6:

+ Chủ đề "Vai trò của thực vật"

https://www.youtube.com/watch?v=j7VCHUbTYLk&feature=youtu.be

Công nghệ 6

BÀI 24-TH TỈA HOA TRANG TRÍ MÓN ĂN

https://www.youtube.com/watch?v=MoCK9iA0714&feature=youtu.be

Lịch sử 6

+ Chủ đề 1: 

https://www.youtube.com/watch?v=HSRH-BZk_E8&feature=youtu.be

Âm nhạc 6

+ Nhip 3/4

https://www.youtube.com/watch?v=BznAEBtVV6Q&feature=youtu.be

GDCD 6

+BÀI 13: CÔNG DÂN NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

https://www.youtube.com/watch?v=E4Ku_9_QAIM&t=78s

THỂ DỤC

+ Kỹ thuật Nhảy dây

https://www.youtube.com/watch?v=vp-MrsZAd1c&feature=youtu.be

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

88