Chào mừng bạn đến với website TRƯỜNG THCS NGUYỄN VĂN PHÚ
Thứ tư, 1/4/2020, 0:0
Lượt đọc: 1758

BÀI GIẢNG KHỐI 7

Anh 7

+ Word Forms

https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=Iqf252JmQtE&feature=emb_logo

+ Grammar: So - too - either - neither

https://www.youtube.com/watch?v=qDvtfS7JcEE&feature=youtu.be

+ UNIT 12_Grammar Indefinite quantifiers.

https://www.youtube.com/watch?v=jKTy841fm4k&feature=youtu.be

+ Unit 11

https://www.youtube.com/watch?v=sv9cCUaObLo

Thể dục 7

+ Bài thể dục với cờ

https://www.youtube.com/watch?v=mkPUNsS2b5Y

+ Kỹ thuật Nhảy dây

https://www.youtube.com/watch?v=vp-MrsZAd1c&feature=youtu.be

Giáo dục công dân 7

+ Bài 13

https://www.youtube.com/watch?v=qJaekQWpMYo&feature=youtu.be

Văn 7:

+ Tiết 81 - Tinh thần yêu nước của nhân dân ta

https://www.youtube.com/watch?v=6h2aP6VGx-o

+ Bài học: Thêm trạng ngữ cho câu

https://www.youtube.com/watch?v=QUFl2UXwLQA

Toán 7

+ Đơn thức

https://www.youtube.com/watch?v=CqZDbIH0vY0

+ Bài 8: Các trường hợp bằng nhau của hai tam giác vuông

https://www.youtube.com/watch?v=_btVpQq5naI

Lịch sử 7

+Chủ đề 1: https://www.youtube.com/watch?v=PxT-ESuXJBY

Địa lý 7

+Bài 35: Châu Mĩ

https://www.youtube.com/watch?v=6Q0_tNyYoP8&feature=youtu.be

SINH 7

+Bài 41: Chim bồ câu

https://www.youtube.com/watch?v=_6iv-B1BEpQ&feature=youtu.be

Vật lý 7

+ BÀI 19: DÒNG ĐIỆN NGUỒN ĐIỆN

https://www.youtube.com/watch?v=DVAVp56y8FE

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

88